Bu konu müfredat programına göre çekilecek ve yayınlanacaktır.

Alkanlar ve Alkil Halojenürler