Bölgeler ve Ülkeler – Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimde Teknolojinin Rolü