Canlılarda Enerji Dönüşümü – Fotosentez -4 (Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler)