Canlıların Sınıflandırılması – Bakterilerde Üreme – YGS