Canlıların Yeryüzünde Dağılışını Etkileyen Faktörler – Doğal Faktörler – LYS