Canlıların Yeryüzünde Dağılışını Etkileyen Faktörler – Paleocoğrafya – LYS