Canlının Yapısında Bulunan Temel Bileşenler – Organik Bileşikler (Nükleik Asitler) – LYS