Çevre ve Toplum – Doğal Kaynak Kullanımına Örnekler