Çevre ve Toplum – Doğal Kaynakların Kullanımında Çevre Duyarlılığı