Çevre ve Toplum – Doğal Kaynakların Kullanımında Etkili Olan Faktörler – LYS