Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler – Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler