Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler – Cumhuriyet Döneminin Diğer Sanatçıları