Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler – Göstermeye Bağlı Edebî Metinler