Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler – Millî Edeb. Anlayışını Sürdüren Eserler