Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler – Modernizmi Esas Alan Eserler