Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler – Toplumcu Gerçekçi Eserler