Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler – Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı