Bu konu müfredat programına göre çekilecek ve yayınlanacaktır.

Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri