Bu konu müfredat programına göre çekilecek ve yayınlanacaktır.

Deprem Dalgaları ve Dalgaların Özellikleri