Elektrik Yükü, Elektriklenme ve Topraklanma Soru Çözümleri – YGS