İslam Tarihi ve Uygarlığı – Hz. Ebubekir Dönemi – YGS