İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı – İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri – LYS