İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı – Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri – LYS