Bu konu müfredat programına göre çekilecek ve yayınlanacaktır.

Karbonil Bileşikleri (Aldehit ve Keton)