Komünite ve Popülasyon Ekolojisi – Popülasyonun Taşıma Kapasitesi – LYS