Kontrol Çaprazlaması, Eş Baskınlık, Eksik Baskınlık LYS