Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler – Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü – LYS