Madde ve Özellikleri – Katılarda Dayanıklılık -1 – YGS