Madde ve Özellikleri – Katılarda Dayanıklılık -2 – YGS