Madde ve Özellikleri – Katılarda Dayanıklılık Soru Çözümleri