Madde ve Özellikleri – Sıvılarda Adezyon, Kohezyon ve Yüzey Gerilimi – YGS