Bu konu müfredat programına göre çekilecek ve yayınlanacaktır.

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme