Mekânsal Bir Sentez: Türkiye – Türkiye’de Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri – YGS