Mekânsal Bir Sentez: Türkiye – Türkiye’de Ekonomiyi Etkileyen Faktörler – LYS