Mekânsal Bir Sentez: Türkiye – Türkiye’de Görülen İklim Tipleri – YGS