Mekânsal Bir Sentez: Türkiye – Türkiye’de Nem ve Yağış