Mekânsal Bir Sentez: Türkiye – Türkiye’de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler – YGS