Mekânsal Bir Sentez: Türkiye – Türkiye’de Sanayileşme – LYS