Mekânsal Bir Sentez: Türkiye – Türkiye’de Yerleşmeler Birbirinden Nasıl Ayrılır?