Mekânsal Bir Sentez: Türkiye – Türkiye’nin Plato ve Ovaları