Mekânsal Bir Sentez: Türkiye – Ülkemizin Nüfus Özellikleri – YGS