Olasılık 2 (Bağımlı – Bağımsız Olay ve Ayrık Olaylar – 1)