Organik Bileşik Sınıfları – Alkanlar ve Alkil Halojenürler -1 – LYS