Organik Bileşik Sınıfları – Alkanlar ve Alkil Halojenürler -2 – LYS