Organik Bileşiklerde Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma – Alkollerin Adlandırılması