Organik Bileşiklerde Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma – Aromatik Bileşiklerin Adlandırılması