Organik Kimyaya Giriş – Bazı Bileşiklerin Lewis Gösterimi