Sulu Çözeltilerde Denge – Tampon Çözelti, Hidroliz – LYS