Sulu Ortamlarda Çözünme, Çökelme ve Kompleksleşme Dengeleri – LYS