Bu konu müfredat programına göre çekilecek ve yayınlanacaktır.

Termodinamiğin Birinci Yasası